ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศ การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 6
เดือนนี้ 15,591
ปีนี้ 103,688
ทั้งหมด 721,570
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

<<< เว็บเก่า >>>
:: ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(12 เม.ย. 59)
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 90 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ดูทั้งหมด »
:: ข่าวภายในคณะ