ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. - 8 มิ.ย. 58
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 333
เดือนนี้ 15,685
ปีนี้ 73,221
ทั้งหมด 73,221
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

<<< Link เว็บเก่า (ปี 2557) >>>

<<< Link เว็บเก่า (ปี 2556) >>>:: ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(19 พ.ค. 58)
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์ (วชิระ) มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ครบรอบ 61 ปี และร่วมประชุมวิชาการ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลวา 06.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ดูทั้งหมด »