สถิติการเข้าชม
วันนี้ 74
เดือนนี้ 10,760
ปีนี้ 31,912
ทั้งหมด 1,287,964
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ปณิธาน (Determination)


มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

Strive for produce nursing graduates with the knowledge and morality