สถิติการเข้าชม
วันนี้ 562
เดือนนี้ 4,261
ปีนี้ 109,223
ทั้งหมด 1,365,275
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ปณิธาน (Determination)


มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

Strive for produce nursing graduates with the knowledge and morality