สถิติการเข้าชม
วันนี้ 8
เดือนนี้ 4,171
ปีนี้ 47,589
ทั้งหมด 1,303,641
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ปณิธาน (Determination)


มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

Strive for produce nursing graduates with the knowledge and morality