สถิติการเข้าชม
วันนี้ 456
เดือนนี้ 7,173
ปีนี้ 150,628
ทั้งหมด 1,244,329
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ปณิธาน (Determination)


มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

Strive for produce nursing graduates with the knowledge and morality