สถิติการเข้าชม
วันนี้ 23
เดือนนี้ 7,228
ปีนี้ 72,732
ทั้งหมด 1,328,784
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

วิสัยทัศน์ (Vision)


"เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งมหานคร เพื่อสุขภาพคนเมือง"

"As a leading educational institution of Metropolitan for health urban"