สถิติการเข้าชม
วันนี้ 258
เดือนนี้ 6,705
ปีนี้ 55,201
ทั้งหมด 1,311,253
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

วิสัยทัศน์ (Vision)


"เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งมหานคร เพื่อสุขภาพคนเมือง"

"As a leading educational institution of Metropolitan for health urban"