ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 259
เดือนนี้ 10,983
ปีนี้ 10,983
ทั้งหมด 1,395,770
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

:: ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ดูทั้งหมด »
:: ข่าวภายในคณะ
ดูทั้งหมด »
:: ข่าวสารสำหรับนักศึกษา                       << ตรวจสอบผลการเรียนนศ.>>
ดูทั้งหมด »