Line@ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันที่ประกาศ » 02 มิถุนายน 2560

Line@ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

QR Code

ไฟล์แนบ »