ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาการใช้ ภาษาไทย โดยใช้สื่อเสริมทักษะ ของราชบัณฑิตยสถาน ผ่านการเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
วันที่ประกาศ » 07 เมษายน 2557

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาการใช้ ภาษาไทย โดยใช้สื่อเสริมทักษะ ของราชบัณฑิตยสถาน ผ่านการเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โดยสมัครเข้าเรียนได้ที่ http://elearning.royin.go.th/ ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน เมื่อเรียนจบหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดูวิธีการสมัครเข้าใช้งานได้ ที่
http://elearning.royin.go.th/help.html

ไฟล์แนบ »