ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดบริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.00-20.00 น. และวันเสาร์เวลา 08.00-16.00 น. ปิดบริการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤษก์.

สืบค้นข้อมูล  
ภาพบรรยากาศในห้องสมุด
เกี่ยวกับห้องสมุด
สืบค้นวิทยานิพนธ์  
    

สืบค้นวิจัย
สืบค้นฐานข้อมูล OnLine E-Book E-Journal
วารสาร  
แนะนำหนังสือใหม่  
วิจัยของวพก. (บทคัดย่อ)  
ประกันคุณภาพ  
 
 
บทความที่น่าสนใจของห้องสมุด
 
ลักษณะหลักสูตรบรรณารักษ์ใน ค.ศ 21  
การประเมินคุณภาพข้อมูลเว็บสารสนเทศ  
เกี่ยวกับ OCLC  
การจัดการความรู้ด้านบรรณารักษ์  
 
านข้อมูล OnLine
E-Book - E-Journal
(สามารถสืบค้นได้ฟรี)
 

 

   
  sห้องสมุดมาหวิทยาลัยในประเทศไทย  
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คู่มือต่างๆของห้องสมุดวพก.
สืบค้นฐานข้อมุลออนไลน์
   
     
         
ProQuest Nursing & Allied Health Source

ห้องสมุดคณะพยพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2241-6500-9 ต่อ 8306-8