มีผลลัพธ์

ผลงานนักศึกษาการประกวดออกแบบโปสเตอร์

Home >บทความ

ผลงานนักศึกษาการประกวดออกแบบโปสเตอร์ ภายใต้แนวคิด “ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนเขตเมือง” ตามที่ โครงการพัฒนาคุณลักษณะแห่งการุณย์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้จัดดำเนินโครงการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 นั้น ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการประกวดออกแบบโปสเตอร์ ภายใต้แนวคิด “ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนเขตเมือง” กลุ่มที่ได้รับรางวัลคัดเลือก จำนวน 8 กลุ่ม ดังนี้

  • 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ได้แก่ กลุ่มที่ 5 Why2sick


  • 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท ได้แก่ กลุ่มที่ 12 เช้านี้ของหมูแจ๋ว


  • 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท ได้แก่ กลุ่มที่ 3 Watermelon Sugar


  • 4. รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 4,000 บาท ได้แก่
  • 4.1 กลุ่มที่ 6 LIT


  • 4.2 กลุ่มที่ 14 Firerose


  • 4.3 กลุ่มที่ 15 ริมน้ำร่วมใจ สารภีออนทัวร์


  • 4.4 กลุ่มที่ 7 หนึ่งหมื่นเป็นของเรา


  • 4.5 กลุ่มที่ 13 โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไรยูจะมีใจ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม