มีผลลัพธ์

หน้าข่าวทั้งหมด

หน้าหลัก >ข่าวสารนักศึกษาป.ตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2564 กลุ่มที่ 6 ผู้รับทุนจากสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)