มีผลลัพธ์

สัญลักษณ์ประจำคณะฯ

หน้าหลัก >สัญลักษณ์ประจำคณะฯ

   สัญลักษณ์ประจำคณะ สีประจำสถาบัน "สีขาว" หมายถึง สีแห่งความเมตตา กรุณา และ เอื้ออาทร ดอกไม้ประจำคณะ "สารภี - พวงชมพู"

centered image centered image
Your Chat Plugin code