มีผลลัพธ์

หน้าข่าวทั้งหมด

หน้าหลัก >ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้แสดงความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้แสดงความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2564 กลุ่มที่ 6 ผู้รับทุนจากสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27